بانک نمونه

bnr
             

ج01202017

Last updateپ, 04 فوریه 2016 10am

Back شما اینجا هستید: خانه

مطالب

وام مشارکت مدنی خرید محل کار بانک سرمایه

بانک سرمایه به منظور خرید واحدهای اداری برای استفاده بخش های خدماتی ( پزشکی، وکلا، مهندسین، مشاور و ...) مبادرت به اعطاء تسهیلات در قالب عقد مشارکت می نماید.

شرایط متقاضی
• داشتن اهلیت قانونی .
• داشتن مجوز معتبر در ارتباط با نوع فعالیت .
• توانایی بازپرداخت.
شرایط اعطای تسهیلات
• مبلغ تسهیلات: حداکثر 70 درصد ارزش ارزیابی ملک.
• ملک معرفی شده باید ششدانگ مفروز بلامعارض ارزنده و سهل البیع باشد.
• مدت با روش واگذاری سهم الشرکه بانک: حداکثر 120 ماه
• قدمت ملک: حداکثر 5 سال ( مبنا تاریخ اخذ پایان کار اولیه خواهد بود.)
• بعهده گرفتن کلیه هزینه های ثبتی، ارزیابی و بیمه از سوی متقاضی.
مدارک مورد نیاز
• افتتاح حساب نزدیکی از شعب بانک سرمایه
• تکمیل فرم درخواست کتبی در شعبه
• ارائه مجوزهای لازم و معتبر جهت خرید محل کار
• کپی تمام صفحات شناسنامه مالک و متقاضی
• اولین پایان کار ساختمان
• صورت مجلس تفکیکی یا سند مالکیت در مورد آپارتمان های دارای سند مالکیت و تصویر تمامی صفحات سند مالکیت برای سایر موارد
• بنچاق
• آخرین فیش آب و برق و گاز

بانک نمونه در خدمات

اقتصاد مقاومتی

ارسال سریع نظرات

ایمیل:
موضوع:
پیام:
کلمه "بانک نمونه" چند نقطه دارد؟

ورود به سایت

333     porssh

alvend     6666

بانک نمونه

همکاران بانک نمونه