بانک نمونه

bnr
             

پ04252019

Last updateج, 13 اکتبر 2017 10pm

Back شما اینجا هستید: خانه بانکداری اسلامی بانک احادیث گناه ثروتمندی كه نیازمندی را از حقش محروم سازد، چیست؟

گناه ثروتمندی كه نیازمندی را از حقش محروم سازد، چیست؟

عنه عليه‏السلام :

لا وِزرَ أعظَمُ مِن وِزرِ غَنيٍّ مَنَعَ الُمحتاجَ .

امام على عليه‏السلام :

گناهى ، بـزرگتر از گـناه ثروتمندى نيست كه نيازمند را از حقّش محروم كرده باشد .

بانک نمونه در خدمات

اقتصاد مقاومتی

ارسال سریع نظرات

ایمیل:
موضوع:
پیام:
کلمه "بانک نمونه" چند نقطه دارد؟

ورود به سایت

333     porssh

alvend     6666

بانک نمونه

همکاران بانک نمونه