بانک نمونه

bnr
             

س08202019

Last updateج, 13 اکتبر 2017 10pm

Back شما اینجا هستید: خانه بانکداری الکترونیک آموزش بانکداری الکترونیکی چك بانكي بين بانكها

چك بانكي بين بانكها

تعريف:

چك بانكي چكي است كه توسط يك بانك عهده بانك ديگر در همان كشور به حساب مشتري صادر مي‌شود. چک های موصوف صرفاً جهت واریز به حساب بنا به تقاضای مشتری  یا متقاضی صادر می گردد.

 شرايط و مقررات عمومي:

چك بانكي بنام كسي صادر ميگردد كه متقاضي چك درخواست نمايد و صدور اين چكها در وجه حامل ممنوع مي باشد.
كليه چكهاي بانكي بايد داراي رمز با شماره امضاء‌و مهر شعبه ومهر دارنده امضاء باشند.
چك بين بانكها در موارد: ً واريز بحسابهاي قرض الحسنه جاري/پس انداز وكوتاه مدت- واريز تعهدات و ديون – واريز به حسابهاي دولتي – صدور حواله به ساير شهرستانها صادر ميگردد.
مبلغ چك الزاماً ، بايد بوسيله ماشين چك نويسي روي چك پرفراژ گردد.
پرداخت نقدي اينگونه چكها مجاز نمي باشد.

مدارک مورد نیاز و مراحل انجام کار:

مدارك موردنياز:

 تكميل فرم نمونه 396 درخواست صدور چك بين بانكها

دریافت يا برداشت وجه معادل مبلغ چك بانكي درخواستي
 مراحل انجام كار

 تكميل فرم نمونه 396 توسط مشتري بانك.
تحويل وجه موردنظر بصورت نقدي و يا دريافت انتقالي از حساب.
دريافت وجه و اخذ امضاء‌بر روي سند( نمونه 396).
صدورچك بانكي و اخذ امضاء‌ روي ته سوش چك صادر شده.
تحويل چك به مشتري.
 

بانک نمونه در خدمات

اقتصاد مقاومتی

ارسال سریع نظرات

ایمیل:
موضوع:
پیام:
کلمه "بانک نمونه" چند نقطه دارد؟

ورود به سایت

333     porssh

alvend     6666

بانک نمونه

همکاران بانک نمونه