بانک نمونه

bnr
             

س11192019

Last updateج, 13 اکتبر 2017 10pm

Back شما اینجا هستید: خانه بانکداری اسلامی منشور اخلاقی بانک ها منشوراخلاقی بانک سپه

منشوراخلاقی بانک سپه

alt

  با یاری گرفتن از پروردگار توانا و به منظور ارزش آفرینی برای مشتریان و کلیه ذینفعان نظام بانکی، با عزمی مشترک و براساس اصول همدلی و همکاری، منشور اخلاقی زیر، مورد توافق قرار گرفت:
  ما کارکنان بانکها اعتقاد داریم که وقت شناسی، وظیفه شناسی، آراستگی ظاهر، حذف تشریفات زائد، شفافیت در اطلاع رسانی و صداقت و امانتداری از مهمترین وظایف ما هستند.{jcomments on}
  ما کارکنان بانکها اعتقاد داریم که رعایت عدالت در چارچوب قانون عملیات بانکداری بدون ربا و پرهیز از هر گونه تبعیض در ارائه خدمات و اعطای تسهیلات، همواره باید سرلوحه کار تمام کارگزاران نظام بانکی، در سراسر کشور باشد.
  ما کارکنان بانکها اعتقاد داریم که باید در ارائه خدمات به مشتریان، بهترین، مناسب ترین و دقیق ترین روشها را انتخاب نموده و برای بهبود مستمر فرایندهای ارائه خدمات، تلاش نماییم.
  ما کارکنان بانکها اعتقاد داریم که باید در ترویج فرهنگ تکریم و پاسخگویی صادقانه به مردم پیشگام بوده و الگویی موفق از کار گروهی و مشارکت جمعی را در انجام وظایف مان، ارائه دهیم.
  ما کارکنان بانکها اعتقاد داریم که استفاده از فناوری های روز بانکداری الکترونیکی، کلید اصلی ارائه خدمات روزآمد و استاندارد به مشتریان بوده و در این مسیر باید به شکلی عمل کنیم که مشتریان، کمترین نیاز را برای مراجعه به شعب بانک ها، داشته باشند.
  ما کارکنان بانکها اعتقاد داریم که انتظارات، توقعات، نیازها و شکایات مشتریان، فرصتهای راهبردی برای بالندگی و بهسازی فرایندهای درون سازمانی برای ما فراهم آورده و ارزش آفرینی بیشتر و موثرتر برای مشتریان را به همراه دارد.
  ما کارکنان بانکها اعتقاد داریم که کلیه اطلاعات مشتریان محرمانه بوده و امر حفظ و نگهداری آنان منطبق با مقررات و قوانین کشور، هیچ گاه نباید مورد کم توجهی قرار گیرد.
  ما کارکنان بانکها اعتقاد داریم که استمرار یادگیرندگی و دانش افزایی به توانمندسازی ما منجر شده و در ارتقای کمی و کیفی خدمات، نقشی غیر قابل انکار خواهد داشت.
  ما کارکنان بانکها اعتقاد داریم که رفع نیازهای مشتریان در محیطی امن، آرام و آراسته همراه با متانت و خوشرویی، از اصلی ترین وظایف ما بوده و برای تحقق این هدف، نباید از هیچ تلاش فروگذار کنیم.
  ما کارکنان بانکها اعتقاد داریم که احترام و رعایت انصاف در قبال رقبا ضروری بوده و رقابت، باید با رعایت اصول اخلاق حرفه ای و اخلاق کسب و کار، انجام پذیرد.
  ما کارکنان بانکها اعتقاد داریم که تعهد کامل به مقابله با عملیات پولشویی و تامین مالی تروریستی، براساس اصل شناخت مشتریان ضروری بوده و برای حفظ منافع متعالی و بلند مدت کشور، باید حداکثر تلاشمان را در این مسیر، به کار گیریم.
  ما کارکنان بانکها اعتقاد داریم که ایفای نقش و مسئولیت های اجتماعی در روند انجام کلیه فعالیتها ضروری بوده و باید به نحوی عمل نماییم که فعالیت هایمان، توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی کشور را، به دنبال داشته باشد.
  ما کارکنان بانکها بر این باوریم که مشتریان، سهامداران و دیگر ذینفعان، شرکای تجاری بانک بوده و باید با ارائه خدمات مناسب و ارزش آفرینی برای آنها، تحکیم روابط و حصول منافع مشترک را، امکان پذیر سازیم.

بانک نمونه در خدمات

اقتصاد مقاومتی

ارسال سریع نظرات

ایمیل:
موضوع:
پیام:
کلمه "بانک نمونه" چند نقطه دارد؟

ورود به سایت

333     porssh

alvend     6666

بانک نمونه

همکاران بانک نمونه