بانک نمونه

bnr
             

س11192019

Last updateج, 13 اکتبر 2017 10pm

Back شما اینجا هستید: خانه بانکداری اسلامی منشور اخلاقی بانک ها منشوراخلاقی بانک کارآفرین

منشوراخلاقی بانک کارآفرین

alt

بانك كارآفرين بر پايه اعتمادي كه افكار عمومي، مشتريان، سهامداران و كارمندان به آن دارند استوار است. اين اعتماد ناشي از شفافيت، درستكاري و سلامتي است كه در رفتار سازماني كاركنان، مديران و هيأت مديره بانك كارآفرين همواره به آن معتقد و پايبند مي‌باشند. در بانك كارآفرين كسب رضايت و حفظ منافع مشتريان داراي اهميتي برابر با منافع بانك بوده و تضييع حقوق مشتريان كه بر اساس قراردادها از طرف بانك پذيرفته و تعهد شده به‌هيچ‌وجه ، حتي به دليل كسب منافع براي بانك قابل قبول نيست.

اصل1: رفتار منصفانه و قانونمند{jcomments on}

كارمندان به تمامي ارزش هاي سازماني احترام گذاشته و پذيراي آن هستند.

ارزش هاي شخصي مورد انتظار عبارت است از : صداقت و درستي، فرهنگ كار گروهي، خودباوري، آموزش پذيري، حسن سلوك، آراستگي و متانت.

رفتار كارمندان در زندگي خصوصي خودشان به نحوي است كه موجبات اعتلاء اعتبار و حسن شهرت بانك را فراهم نمايد.

اصل2: رفتار غير تبعيض آميز

بانك كارآفرين هرگونه تبعيض مبتني بر جنس، قوم، نژاد، مذهب، سياست و ... را مردود دانسته و به انتظارات تمام ذينفعان احترام مي گذارد.

معيار اصلي براي پيشرفت حرفه اي كارمندان، قابليت و توانمندي هاي آنان در انجام وظايف، احساس مسئوليت و ميزان وابستگي و علاقمندي به بانك مي باشد.

اصل3 : محرمانه بودن اطلاعات مشتريان

براي حفظ اعتماد مشتريان به بانك و حمايت آنان، اطلاعات مربوط به آنان بويژه اطلاعات بانكي و بيمه اي، محرمانه تلقي شده و در حفظ و نگهداري آنها منطبق با مقررات و قوانين اهتمام لازم به عمل خواهد آمد.

اطلاعات محرمانه مرتبط با مشتريان مي بايست به شيوه اي مناسب محرمانه نگهداري شود تا از دسترسي همكاراني كه در اجراي وظايف خود يا اشخاص ثالث به آنها نياز ندارند بدور باشد.

بانك كارآفرين با تمامي مقامات ذيصلاح قضائي، بانكي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي كشور كه طبق مقررات مجاز به كسب اطلاعات هستند از طريق مديريت حقوقي بانك همكاري خواهد نمود.

اصل 4 : اطلاع رساني به مشتري

كارمند بانك كارآفرين نبايد نه از طريق ارائه اطلاعات و نه از طريق عمل مديران و مسئولين بانك، مشتريان و بازار را گمراه كند.

بانك بايد تمامي اطلاعات لازم را كه در اختيار دارد و در امر تصميم گيري عاقلانه مشتري مؤثر است در اختيار مشتريان خود قرار دهد.

نوع اطلاعات و مشورتي كه به مشتري داده مي شود بستگي به محصول، توليد و خدمات وي دارد.

اصل 5 : مديريت شكايت ها

بانك كارآفرين بايد تمامي شكايت ها و نارضايتي هاي مشتريان فعلي يا مشتريان قبلي را مطابق با قوانين و مقررات و دستورالعمل ها رسيدگي نموده و نتايج را به فوريت باطلاع مشتري برساند.

اصل 6 : خط مشي بانك در برابر سهامداران

بانك سهامداران خود را سزاوار سودي از درآمد حاصله از فعاليت بانك مي داند كه بيشتر از سود حاصله در فعاليت هاي مشابه و سرمايه گذاري در مؤسسات ديگر قابل كسب مي تواند باشد.

اصل7 : گزارش دهي مالي

بانك كارآفرين خود را ملزم مي داند گزارشات مالي خود را بصورت كامل، صحيح، شفاف و قابل فهم به موقع از طريق رسانه هاي گروهي و وب سايت خود منتشر نمايد.

اين گزارش ها بايد مورد تاييد اركان بانك و حسابرس مستقل بانك باشد.

حسابرسان مستقل بانك مسئوليت تاييد شفافيت، افشاي اطلاعات و درستي صورت هاي مالي و نيز كفايت كنترل هاي داخلي بانك را بر عهده دارند.

اصل 8 : رشوه گيري و رشوه دهي هرگز

بانك كارآفرين رشوه خواري و رشوه دهي را به هر شكل و صورتي تحمل نمي نمايد.

اصل 9 : قبول هدايا و ساير مزايا

در بانك كارآفرين قبول هدايا و ساير مزايا كه منافع بانك را تحت تأثير قرار دهد و يا استقلال حرفه اي و يا عزت نفس كارمندان را به خطر اندازد بطور كلي ممنوع است.

قبول هدايا در صورتيكه واجد شرايط زيرين باشد بلامانع است:

كتاب مشروط بر آنكه ارزش ريالي آن حداكثر معادل يك سكه بهارآزادي باشد.

دعوت هاي كاري شام و نهار (بطور غير خصوصي).

دعوت هايي كه به مناسبت هاي خاص و غير مرتبط با فعاليت هاي حرفه اي صورت مي گيرد نظير دعوت به كنسرت ها، تآترها، استوديوم هاي ورزشي، سمينارها، كنفرانس ها و مهماني ها مشروط به حفظ شئونات بانك و كارمندان و نيز حضور ميزبان در مراسم قابل پذيرش خواهد بود.

اصل 10 : پاسخگوئي به نهادهاي نظارتي

بانك كارآفرين ضمن پاي بندي به كليه تعهدات حرفه اي، خود را ملزم به پاسخگوئي صادقانه، صريح و توأم با احترام به نهادهاي نظارتي مي داند.

اصل 11 : خط مشي اخلاقي بانك در قبال كاركنان

ارتقاء سطح دانش و توانمندي هاي همكاران، فرصت ارتقاء شغلي، تأمين رفاه، برخورداري از حقوق عادلانه و مكفي، نظام عادلانه پاداش، سعي در آسان بودن ارتباطات سازماني، شايسته سالاري از جمله مواردي است كه بانك در قبال كاركنان خود را مسئول مي داند.

اصل 12 : كمك هاي فرهنگي و نيكوكارانه

بانك كارآفرين كمك به مؤسسات آموزشي و فرهنگي و يا كمك هاي نيكوكارانه به مؤسسات خيريه بصورت شفاف را جزء تعهدات اجتماعي خود مي داند. تصميم گيري جهت اينگونه كمك ها به عهده هيأت عامل بانك خواهد بود.

اصل 13 : روابط رسانه اي بانك و استقلال روزنامه نگاران

روابط مطبوعاتي و رسانه اي بانك بايد شفاف، صحيح، به موقع و قابل فهم باشد.

بانك كارآفرين به استقلال حرفه اي روزنامه نگاران احترام مي گذارد و بابت مندرجات مقالات و نوشته هاي آنان در رسانه ها مبلغي پرداخت نخواهد كرد.

انتشار اطلاعات مربوط به بانك تنها از طريق مديرعامل، قائم مقام و معاونان بانك صورت مي گيرد، و اگر هريك از مديران و كارشناسان بانك در سمينار يا جلسه اي اظهار نظري بنمايد، لازم است به روشني بيان دارد كه تنها نظر شخصي خويش را بيان مي دارد نه نظر بانك را.

اصل 14 : خط مشي اخلاقي در قبال رقبا

احترام به رقبا، رويكرد منصفانه، پرهيز از تخريب و تبليغات سوء، پرهيز از برقراري روابط مالي با اشخاص ذي نفوذ در بانك هاي رقيب و حفظ حريم و راز داري رقبا از جمله ارزشهايي است كه بانك خود را پاي بند به آن مي داند.

اصل 15 : تضاد بالقوه بين منافع خصوصي كارمندان و منافع بانك

ارائه خدمات مشاوره اي تخصصي كارمندان به ديگران نبايد با منافع بانك در تضاد باشد.

ارائه خدمات به ديگران يا داشتن وكالت از ديگران و يا استخدام شدن در ساير شركت هاي تجاري مستلزم موافقت قبلي بانك است.

تأسيس شركت يا مؤسسه اي توسط كارمندان كه تضاد منافع بالقوه با بانك دارد مستلزم آگاه نمودن بانك از موضوع است.

اگر كارمندي بداند كه افراد وابسته يا نزديك او قصد انجام فعاليتي را دارند كه در تضاد با منافع بانك است، بايد موضوع را باطلاع بانك برساند.

اگر كارمندي بابت حضور يا سخنراني در جمعي و يا تهيه گزارش و مقاله اي كه در ارتباط با وظايفش در بانك باشد، دستمزد و يا هديه اي دريافت دارد بايد موضوع را به اطلاع مدير خود برساند.

در حاليكه ريسك شهرت يا تضاد منافع بالقوه اي وجود دارد، كارمند يا مدير او بايد موضوع را به مقامات بانك اطلاع دهد و راهنمايي هاي لازم را دريافت دارد.

اصل 16 : حفاظت از دارائي هاي بانك

سوء استفاده كاركنان و يا اشخاص ثالث از دارائي هاي مشهود و يا نامشهود بانك ممنوع بوده و بانك تمهيدات لازم را جهت جلوگيري از هرگونه سوء استفاده فراهم خواهد نمود.

اصل 17 : جلوگيري از پولشويي و تأمين مالي تروريستي ـ عدم فعاليت هاي غيرقانوني

بانك كارآفرين مايل نيست مورد سوء استفاده هيچ نوع عمليات غيرقانوني از طريق مشتريان، كارمندان، نمايندگي ها و شركت هاي وابسته به خود و يا اشخاص ثالث ديگر قرار گيرد و همه نوع اقدامات صحيح و لازم را براي جلوگيري از اين سوء استفاده بعمل خواهد آورد.

بانك كارآفرين بطور كامل متعهد به مقابله با عمليات پولشويي و تأمين مالي تروريستي است و براساس اصل شناخت مشتري و در راستاي مقررات و دستورالعمل ها اقدام مي نمايد.

كارمندان بانك نه تنها نبايد درگير فعاليت هاي غيرقانوني باشند، بلكه نبايد اجازه اينگونه فعاليت ها را در محل كار خويش بدهند. اين مقررات محدود به مقررات ايران نمي شود بلكه مقررات كشور مشتري را نيز در بر مي گيرد.

اصل 18 : تعهدات زيست محيطي

رعايت معيارهاي زيست محيطي توسط كاركنان همانند معيارهاي اقتصادي، اجتماعي داراي اهميت است.

كليه كاركنان در نگهداري و حفاظت از منابع طبيعي كوشا بوده و تلاش خواهند نمود، تأثير منفي فعاليت هاي حرفه اي ايشان در آلودگي محيط زيست در حداقل ممكن باشد.

كاركنان با استفاده بهينه از منابع و جلوگيري از هرز رفتن منابع طبيعي و برگشت دوباره مواد به چرخه توليد در جهت حفظ محيط زيست تلاش خواهند نمود.

اصل 19 : الزامات و انتظارات

اهداف اين منشور رفتاري تنها در صورت تحقق تمام موارد فوق الذكر حاصل خواهد شد. مسئوليت شخصي هريك از كارمندان، تعهد به اين منشور رفتاري است.

تمام كارمندان بايد تشويق شوند كه هرگاه متوجه شوند كه كار خلافي در حال انجام است آنرا گزارش نمايند. اين كار كمك خواهد كرد كه از مسايل كوچك كه به مسايل بزرگ منجر مي شود جلوگيري بعمل آيد.

همه مديران مراقب انطباق رفتار كاركنان با اين منشور مي باشند.

اصل 20: ضمانت اجرا

عدم اجراي منشور فوق مي تواند كارمند يا همكارانشان را در معرض مجازات هاي قانوني و مقرراتي قرار دهد.تنبيهات انضباطي توسط كميته انضباطي در خصوص عدم رفتار مناسب ممكن است منجر به تذكر، توبيخ، جريمه و قطع رابطه همكاري (مطابق آئين نامه انضباطي) گردد.

دریافت فایلPDF

بانک نمونه در خدمات

اقتصاد مقاومتی

ارسال سریع نظرات

ایمیل:
موضوع:
پیام:
کلمه "بانک نمونه" چند نقطه دارد؟

ورود به سایت

333     porssh

alvend     6666

بانک نمونه

همکاران بانک نمونه