بانک نمونه

bnr
             

س08202019

Last updateج, 13 اکتبر 2017 10pm

تنزیل چیست؟

تنزیل روش تعیین نرخ بهره میزان معینی سرمایه است. این روش اساساً برای محاسبه ی ارزش نقدی طلب مدت دار به کار گرفته می شود. بنابراین هر گاه نرخ بهره یا نرخ تنزیل معادل 10 درصد و مبلغ اسمی طلب یک ساله ای برابر 110 ریال باشد، ارزش نقدی یا کنونی طلب مزبور برابر 100 ریال خواهد بود.
این روش در ارزیابی طرح هایی که مخارج و درآمدشان طی چند سال آینده تحقق می یابد مورد استفاده بسیار دارد و مقایسه طرح های مختلف را میسر می سازد.
تنزیل در محاسبه ارزش حال برات خارجی و نیز محاسبه ارزش روز اوراق بهادار و نرخ ارز به کار گرفته می شود. متداول ترین عمل تنزیل در فروش اسناد مدت دار چون سفته است که یک بستانکار، به هر دلیل، از بدهکاری دریافت می کند، ولی پیش از سررسید سند مایل است آن را به فرد یا مرجع دیگر بفروشد، و در حال، میزان کمتری از مبلغ اسمی سند بدست آورد.

نرخ تنزیل :

نرخی که منافع یا هزینه های آتی بر اساس آن تنزیل می شوند را نرخ تنزیل می نامند؛ و این به دلیل رجحان زمانی یا وجود نرخ بهره مثبت است. بدین ترتیب هرگاه فردی درآمد سالانه ای برابر 100 ریال داشته باشد، 100 ریال سال نخست در زمان حاضر ارزشی کمتر از 100 ریال خواهد داشت، زیرا فرد مزبور منفعت کنونی خود را به منفعت آینده ترجیح می دهد، یا اینکه 100 ریال زمان حاضر می تواند با نرخ بهره r سرمایه گذاری شود و در مدت یک سال به  ریال افزایش یابد. از این رو برای این فرد انتخاب 100 ریال در زمان حاضر یا ریال در یک سال آتی یکسان است. از اینجا نتیجه می شود که او همچنین نسبت به انتخاب  ریال در زمان حال یا 100 ریال در یک سال آینده (تقسیم هر دو طرف برr +1 ) بی تفاوت است. مبلغ ریال ارزش حال خالص و r نرخ تنزیل نامیده می شود.

نرخ تنزیل مجدد :
نرخ تنزیل مجدد نرخی است که با آن بانک مرکزی اوراق بهادار بانکهای تجاری را تنزیل می کند . چون بانک تجاری یکبار این اوراق را برای مشتریان خود تنزیل کرده است ، تنزیل این اوراق به وسیله بانک مرکزی ، تنزیل مجدد خوانده می شود .

تغییر نرخ تنزیل مجدد باعث تغییر سایر نرخهای بهره در در اقتصاد میگردد . اگر هدف کاهش حجم اعتبارات باشد ، بانک مرکزی نرخ تنزیل مجدد را افزایش میدهد . افزایش نرخ های بهره باعث کاهش تقاضا برای وام میگردد اما افزایش نرخ بهره از طرف دیگرفعالیتهای اقتصادی را کاهش می دهد . کاهش وام های اعطایی بانک های تجاری به مشتریان حجم سپرده ها را کاهش می دهد و باعث کاهش قدرت خرید مردم و در نتیجه کاهش تقاضا و سطح عمومی قیمتها می گردد .

با کاهش نرخ تنزیل مجدد هزینه وام کاهش می یابد ، این مسئله باعث افزایش اعتبارات شده و حجم سپرده ها و قدرت خرید را افزایش می دهد و از طریق افزایش تقاضا باعث افزایش حجم فعالیت های اقتصادی و سطح عمومی قیمتها می گردد علاوه بر این در کشورهای پیشرفته افزایش نرخ تنزیل مجدد باعث ورود سرمایه به اقتصاد و کاهش آن باعث خروج سرمایه اقتصاد می گردد .

بازار تنزیل :
بازار تنزیل بازاری است برای فعالیت موسسات تنزیل، بانک ها و دیگر سازمانهای مشابه جهت اعطای وامهای کوتاه مدت.

از این رو بازار تنزیل کارکردی شبیه بازار پول دارد. فعالترین بازار تنزیل در لندن است، ولی چنین بازارهایی کمابیش در اغلب مراکز مالی فعالیت دارند.

در تفکر اسلامی، موضوع بیع دین ( تنزیل )، ریشه ای عمیق و دیرینه دارد و در جامعه اسلامی و تاریخ اقتصادی آن از صدر اسلام مورد پذیرش قرار گرفته و به آن عمل شده است؛ یکی از معاملات رایج در جزیره العرب که در اسلام نیز با شرایطی مورد قبول واقع شده، خرید دین یا ذمه شخص توسط شخص دیگر است. این موضوع در اندیشه متفکران اسلامی و اقتصاددانان مسلمان معاصر نیز مطرح بوده و لذا درباره آن به تبادل نظر و اندیشه پرداخته اند. نمونه ذیل یکی از مواردی است که به این مساله پرداخته و در آن بازارهای اولیه و ثانویه خرید و فروش دین را مطرح می نماید:
بازار اولیه آن بازاری است که ارتباط در آن به طور مستقیم بین داین فروشنده دین با خریدار دین است. حال اگر خریدار دین، مالکیت دین خریداری شده را حفظ کند تا مهلت آن دین فرا برسد و به اصطلاح دین حال گردد، معامله در سطح بازار اولیه، خاتمه می پذیرد و از آن فراتر نمی رود. اما بسیاری از دیون، معامله و بیع آنها، تکرار گردیده و در بازارهای منظم و مخصوصی صورت می پذیرد. این دیون در این بازارها دست به دست می شوند تا مهلت آنها خاتمه یابد و حال گردند، در چنین صورتی این بازارها، بازارهای ثانویه برای دیون می باشند.
تنزیل در مورد اسناد  اعتباری یعنی واگذاری اسناد دریافتی قبل از سررسید به مبلغی کمتر از مبلغ اسمی.مثلا اگر شما سفته ای به مبلغ 100000 ریال به سررسید 3 ماه دیگر دریافت کرده اید در همان ماه اول یا ماه دوم و قبل از تاریخ سررسید انرا تبدیل به وجه نقد کنی.البته اینکار برای شما هزینه ای دارد.مثلا اگر نزد بانک نزیل کنید بانک درصدی را بعنوان هزینه ی تنزیل از مبلغ پرداختی به شما کسر میکند.
مثال:
شرکت الف در قبال طلبی به مبلغ 1500000 ریال سفته 3 ماهه ای با نرخ 10% در تاریخ 1/5/88 دریافت موده و در تاریخ 1/6/88 با نرخ 12% انرا تنزیل کرده است.مطلوبست ثبت دو رویداد فوق با فرض انکه مبلغ بهره سفته درتاریخ سررسید شناسایی شود.
جواب:
1/5   اسناد دریافتنی1500000
حسابهای دریافتنی 1500000
1/6                                   
1500000* 10%*  3/12 =37500 درامد بهره سفته 3 ماهه
1537500*12% *2/12 =30750  هزینه بهره تنزیل سفته
----------
6750
وجه نقد 1506750
اسناد دریافتنی تنزیل شده 1500000
درامد بهره                    6750
اما تنزیل در مورد سرمایه گذاری یا طلب و ... که جریانات نقدی را در اینده برای ما به همراه دارند به اینگونه است که ما با استفاده از نرخ بازده مورد انتظار که ریسک جریانات نقدی را نشان میدهد ارزش فعلی جریانات نقدی اینده را محاسبه می کنیم.
مثال:اقای... سهام شرکت الف را خریداری کرده است.انتظار می رود شرکت الف در 4 سال اینده سودهای نقدی به شرح زیر پرداخت نماید.اگر پیش بینی شود اقای ... در پایان دوره نگهداری هر سهم را به قیمت 9000 ریال بفروشد بهترین قیمتی که هم اکنون برای سهم پرداخت می نماید چه قیمتی است؟(نرخ بازده مورد انتظار اقای ... 20% است)
سال اول 1000            سال دوم 1200           سال سوم 1500              سال چهارم 1100
جواب:
1000              1200         1500             1100            9000
ارزش فعلی = ----------- + ---------- + ------------ + ------------ + ------------- = 7405
(1.2)           (1.44)         (1.728)          (2.0736)       (2.0736)

عددهای مخرج به این صورت محاسبه می شوند :
سالی که سود دریافت می شود
(1+نرخ بازده مورد انتظار)
به این عمل تنزیل جریانات نقدی گفته می شود که به ما میگوید ارزش کنونی پولی که در اینده برای ما ایجاد می شود چقدر است.یعنی ما برای سودهای به شرح فوق که طی 4 سال اینده در یافت میکنیم بعلاوه مبلغ حاصل از فروش سهام در اخر سال 4 ام باید مبلغ محاسبه شده را بپردازیم.

تنزیل بروات و اسناد مدت دار اعتبارات صادراتی  
 

شایان ذکر است که اسناد بروات یا اعتبارات اسنادی صادراتی مدت دار بایستی معامله شده و مورد قبول بانک گشاینده یا تائید کننده قرار گرفته و بانک مذبور تعهد به پرداخت وجه در سررسید نموده باشد.

مراحل اجرا:

  1. درخواست متقاضي جهت تنزيل اسناد اعتبار مدت دار صادراتي و يا برات اسنادي که مبلغ آن در سررسيد پرداخت خواهد شد.
  2. بررسی و اطمينان بانک از معامله اسناد و قبولی خريدار خارجي یا بانک کارگزار
  3. ارجاع درخواست متقاضي به ارکان اعتباري بانک و اخذ مصوبه تسهيلاتي
  4. تکميل فرم تعهدنامه خريد دين توسط متقاضي
  5. پرداخت وجه اسناد پس از کسر کارمزد تسهيلات به متقاضي.

بانک نمونه در خدمات

اقتصاد مقاومتی

ارسال سریع نظرات

ایمیل:
موضوع:
پیام:
کلمه "بانک نمونه" چند نقطه دارد؟

ورود به سایت

333     porssh

alvend     6666

بانک نمونه

همکاران بانک نمونه